20:09:51

UK Time

 

Football
Price Format:
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

90 Mins

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
5/2
Draw
1/1
Austria
11/4
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Half-Time/Full-Time

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine/Ukraine
11/2
Ukraine/Draw
10/1
Ukraine/Austria
40/1
Draw/Ukraine
11/2
Draw/Draw
7/4
Draw/Austria
6/1
Austria/Ukraine
33/1
Austria/Draw
10/1
Austria/Austria
6/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Last Goalscorer

 
 
 
SelectionPrice
Arnautovic M
11/2
Alaba D
16/1
Baumgartlinger J
20/1
Baumgartner C
15/2
Besedin A
13/2
Bezus R
10/1
Dovbyk A
15/2
Dragovic A
50/1
Friedl M
50/1
Gregoritsch M
13/2
Grillitsch F
25/1
Hinteregger M
33/1
Ilsanker S
40/1
Kalajdzic S
11/2
Karavaev O
66/1
Kryvtsov S
33/1
Laimer K
22/1
Lainer S
40/1
Lazaro V
18/1
Lienhart P
28/1
Makarenko E
33/1
Marlos
8/1
Matvienko M
50/1
Mykolenko V
50/1
Onisiwo K
17/2
Popov D
50/1
Posch S
50/1
Sabitzer M
15/2
Schaub L
10/1
Schlager X
28/1
Schopf A
14/1
Shaparenko M
16/1
Sobole
40/1
Stepanenko T
20/1
Sudakov G
16/1
Sydorchuk S
28/1
Trimmel C
50/1
Tsygankov V
12/1
Tymchyk O
50/1
Ulmer A
50/1
Yaremchukr
6/1
Yarmolenko A
6/1
Zabarnyi Borysovych I
50/1
Zinchenko O
12/1
Zubkov A
17/2
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Half With Most Goals

 
 
 
SelectionPrice
Draw
17/10
First Half
12/5
Second Half
11/8
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Over 2.5 Goals Plus

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
11/2
Draw
14/1
Austria
5/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Home Team To Score

 
 
 
SelectionPrice
Yes
1/2
No
6/4
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Away Team To Score Yes/No

 
 
 
SelectionPrice
Yes
4/11
No
15/8
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

To Win To Nil

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
10/3
Austria
11/4
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Double Chance

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine Or Draw
1/4
Ukraine Or Austria
4/5
Draw Or Austria
2/7
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Last Team To Score

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
7/5
Austria
6/5
No Goal
4/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

To Win Both Halves

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
16/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

To Score In Both Halves

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
5/1
Austria
9/2
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Half-Time Correct Score

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine 1-0
4/1
Ukraine 2-0
20/1
Ukraine 2-1
25/1
Ukraine 3-0
70/1
Ukraine 3-1
125/1
Ukraine 3-2
225/1
Draw 0-0
23/20
Draw 1-1
6/1
Draw 2-2
60/1
Austria 1-0
4/1
Austria 2-0
25/1
Austria 2-1
25/1
Austria 3-0
85/1
Austria 3-1
150/1
Austria 3-2
150/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Alternative Handicap 4

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine -3
33/1
Handicap Tie
20/1
Austria 3
1/100
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Number Of Corners

 
 
 
SelectionPrice
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

First Half Corners

 
 
 
SelectionPrice
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

To Score 2 Or More Goals

 
 
 
SelectionPrice
Yarmolenko
25/1
Yaremchuk
25/1
Besedin
33/1
Dovbyk
40/1
Marlos
50/1
Zubkov
50/1
Arnautovic
25/1
Kalajdzic
25/1
Gregoritsch
28/1
Baumgartner
40/1
Sabitzer
40/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Wincast

 
 
 
SelectionPrice
Yarmolenko / Ukraine
4/1
Yaremchuk / Ukraine
4/1
Besedin / Ukraine
5/1
Dovbyk / Ukraine
5/1
Marlos / Ukraine
6/1
Zukkov / Ukraine
6/1
Arnautovic / Austria
9/2
Gregoritsch / Austria
9/2
Kalajdzic / Austria
9/2
Baumgartner / Austria
11/2
Sabitzer / Austria
11/2
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

First Team To Score

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
11/8
Austria
23/20
No Goal
4/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

To Score A Hat-Trick

 
 
 
SelectionPrice
D Alaba
750/1
M Arnautovic
225/1
J Baumgartlinger
750/1
C Baumgartner
350/1
A Besedin
350/1
R Bezus
500/1
A Dovbyk
350/1
A Dragovic
750/1
M Friedl
750/1
M Gregoritsch
300/1
F Grillitsch
750/1
M Hinteregger
750/1
S Ilsanker
750/1
S Kalajdzic
225/1
O Karavaev
750/1
S Kryvtsov
750/1
K Laimer
750/1
S Lainer
750/1
V Lazaro
750/1
P Lienhart
750/1
E Makarenko
1000/1
Marlos
500/1
M Matvienko
750/1
V Mykolenko
750/1
K Onisiwo
500/1
Denys Popov
750/1
S Posch
750/1
M Sabitzer
300/1
L Schaub
500/1
X Schlager
750/1
A Schopf
750/1
M Shaparenko
750/1
SobolE
750/1
T Stepanenko
750/1
G Sudakov
750/1
S Sydorchuk
750/1
C Trimmel
750/1
V Tsygankov
750/1
O Tymchyk
750/1
A Ulmer
750/1
YaremchukR
250/1
A Yarmolenko
250/1
I Zabarnyi Borysovych
750/1
O Zinchenko
750/1
A Zubkov
500/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Clean Sheet

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
21/10
Austria
8/5
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Goals Galore Plus

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
13/2
Draw
3/1
Austria
7/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Both Teams To Score

 
 
 
SelectionPrice
Yes
5/6
No
5/6
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Under/Over 1.5 Goals

 
 
 
SelectionPrice
Under 1.5
5/4
Over 1.5
4/7
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Under/Over 2.5 Goals

 
 
 
SelectionPrice
Under 2.5
4/11
Over 2.5
15/8
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Under/Over 3.5 Goals

 
 
 
SelectionPrice
Under 3.5
1/9
Over 3.5
5/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Win Galore

 
 
 
SelectionPrice
Yes
2/1
No
4/11
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Correct Score

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine 1-0
13/2
Ukraine 2-0
18/1
Ukraine 2-1
10/1
Ukraine 3-0
40/1
Ukraine 3-1
40/1
Ukraine 3-2
33/1
Ukraine 4-0
100/1
Ukraine 4-1
100/1
Ukraine 4-2
100/1
Ukraine 4-3
100/1
Ukraine 5-0
200/1
Ukraine 5-1
200/1
Ukraine 5-2
200/1
Ukraine 5-3
200/1
Ukraine 5-4
250/1
Ukraine 6-0
250/1
Ukraine 6-1
250/1
Ukraine 6-2
250/1
Ukraine 6-3
250/1
Ukraine 6-4
250/1
Ukraine 6-5
250/1
Ukraine 7-0
200/1
Ukraine 7-1
200/1
Ukraine 8-0
200/1
Ukraine 8-1
200/1
Draw 0-0
3/1
Draw 1-1
3/1
Draw 2-2
11/1
Draw 3-3
50/1
Draw 4-4
200/1
Draw 5-5
250/1
Austria 1-0
13/2
Austria 2-0
20/1
Austria 2-1
10/1
Austria 3-0
40/1
Austria 3-1
33/1
Austria 3-2
33/1
Austria 4-0
200/1
Austria 4-1
100/1
Austria 4-2
100/1
Austria 4-3
200/1
Austria 5-0
200/1
Austria 5-1
250/1
Austria 5-2
250/1
Austria 5-3
250/1
Austria 5-4
250/1
Austria 6-0
250/1
Austria 6-1
250/1
Austria 6-2
250/1
Austria 6-3
250/1
Austria 6-4
250/1
Austria 6-5
250/1
Austria 7-0
200/1
Austria 7-1
200/1
Austria 8-0
200/1
Austria 8-1
200/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Handicap Betting

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine 1
2/7
Handicap Tie
4/1
Austria -1
17/2
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Alternative Handicap 1

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine -1
9/1
Handicap Tie
7/2
Austria 1
1/3
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Alternative Handicap 2

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine -2
20/1
Handicap Tie
10/1
Austria 2
1/16
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Alternative Handicap 3

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine 2
1/9
Handicap Tie
15/2
Austria -2
16/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Total Goals

 
 
 
SelectionPrice
0-1
13/10
2-3
21/20
4
5/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

First Goalscorer

 
 
 
SelectionPrice
Arnautovic M
6/1
Alaba D
18/1
Baumgartlinger J
22/1
Baumgartner C
8/1
Besedin A
7/1
Bezus R
11/1
Dovbyk A
8/1
Dragovic A
66/1
Friedl M
66/1
Gregoritsch M
7/1
Grillitsch F
25/1
Hinteregger M
40/1
Ilsanker S
50/1
Kalajdzic S
6/1
Karavaev O
66/1
Kryvtsov S
40/1
Laimer K
25/1
Lainer S
50/1
Lazaro V
20/1
Lienhart P
33/1
Makarenko E
33/1
Marlos
17/2
Matvienko M
66/1
Mykolenko V
50/1
Onisiwo K
9/1
Popov D
50/1
Posch S
50/1
Sabitzer M
8/1
Schaub L
10/1
Schlager X
33/1
Schopf A
14/1
Shaparenko M
18/1
Sobole
50/1
Stepanenko T
22/1
Sudakov G
18/1
Sydorchuk S
33/1
Trimmel C
50/1
Tsygankov V
14/1
Tymchyk O
66/1
Ulmer A
66/1
Yaremchukr
6/1
Yarmolenko A
13/2
Zabarnyi Borysovych I
66/1
Zinchenko O
14/1
Zubkov A
9/1
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Draw No Bet

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
4/5
Austria
10/11
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Half-Time Result

 
 
 
SelectionPrice
Ukraine
3/1
Draw
7/10
Austria
16/5
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Team To Score

 
 
 
SelectionPrice
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Anytime Goalscorer

 
 
 
SelectionPrice
Arnautovic M
11/4
Alaba D
8/1
Baumgartlinger J
19/2
Baumgartner C
7/2
Besedin A
16/5
Bezus R
5/1
Dovbyk A
7/2
Dragovic A
25/1
Friedl M
30/1
Gregoritsch M
3/1
Grillitsch F
12/1
Hinteregger M
14/1
Ilsanker S
22/1
Kalajdzic S
11/4
Karavaev O
28/1
Kryvtsov S
16/1
Laimer K
12/1
Lainer S
20/1
Lazaro V
9/1
Lienhart P
14/1
Makarenko E
14/1
Marlos
4/1
Matvienko M
25/1
Mykolenko V
25/1
Onisiwo K
4/1
Popov D
22/1
Posch S
25/1
Sabitzer M
10/3
Schaub L
5/1
Schlager X
16/1
Schopf A
7/1
Shaparenko M
8/1
Sobole
22/1
Stepanenko T
9/1
Sudakov G
8/1
Sydorchuk S
14/1
Trimmel C
25/1
Tsygankov V
11/2
Tymchyk O
25/1
Ulmer A
33/1
Yaremchukr
14/5
Yarmolenko A
3/1
Zabarnyi Borysovych I
25/1
Zinchenko O
6/1
Zubkov A
9/2
 
 

Ukraine V Austria

21st Jun 21 5:00 pm

Scorecast

 
 
 
SelectionPrice
Arnautovic M & Draw 2-2
50/1
Arnautovic M & Draw 3-3
250/1
Arnautovic M & Draw 4-4
350/1
Arnautovic M & Draw 5-5
350/1
Arnautovic M & Austria 1-0
35/1
Arnautovic M & Austria 2-0
75/1
Arnautovic M & Austria 2-1
50/1
Arnautovic M & Austria 3-0
160/1
Arnautovic M & Austria 3-1
140/1
Arnautovic M & Austria 3-2
160/1
Arnautovic M & Austria 4-0
300/1
Arnautovic M & Austria 4-1
300/1
Arnautovic M & Austria 4-2
350/1
Arnautovic M & Austria 4-3
350/1
Arnautovic M & Austria 5-0
350/1
Arnautovic M & Austria 5-1
350/1
Arnautovic M & Austria 5-2
350/1
Arnautovic M & Austria 5-3
350/1
Arnautovic M & Austria 5-4
350/1
Arnautovic M & Austria 6-0
350/1
Arnautovic M & Austria 6-1
350/1
Arnautovic M & Austria 6-2
350/1
Arnautovic M & Austria 6-3
350/1
Arnautovic M & Austria 6-4
350/1
Arnautovic M & Austria 6-5
350/1
Arnautovic M & Austria 7-0
350/1
Arnautovic M & Austria 7-1
350/1
Arnautovic M & Austria 8-0
350/1
Arnautovic M & Austria 8-1
350/1
Alaba D & Draw 2-2
110/1
Alaba D & Draw 3-3
400/1
Alaba D & Draw 4-4
600/1
Alaba D & Draw 5-5
600/1
Alaba D & Austria 1-0
75/1
Alaba D & Austria 2-0
175/1
Alaba D & Austria 2-1
110/1
Alaba D & Austria 3-0
325/1
Alaba D & Austria 3-1
300/1
Alaba D & Austria 3-2
325/1
Alaba D & Austria 4-0
500/1
Alaba D & Austria 4-1
500/1
Alaba D & Austria 4-2
600/1
Alaba D & Austria 4-3
600/1
Alaba D & Austria 5-0
600/1
Alaba D & Austria 5-1
600/1
Alaba D & Austria 5-2
600/1
Alaba D & Austria 5-3
600/1
Alaba D & Austria 5-4
600/1
Alaba D & Austria 6-0
600/1
Alaba D & Austria 6-1
600/1
Alaba D & Austria 6-2
600/1
Alaba D & Austria 6-3
600/1
Alaba D & Austria 6-4
600/1
Alaba D & Austria 6-5
600/1
Alaba D & Austria 7-0
600/1
Alaba D & Austria 7-1
600/1
Alaba D & Austria 8-0
600/1
Alaba D & Austria 8-1
600/1
Baumgartlinger J & Draw 2-2
160/1
Baumgartlinger J & Draw 3-3
750/1
Baumgartlinger J & Draw 4-4
1500/1
Baumgartlinger J & Draw 5-5
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 1-0
110/1
Baumgartlinger J & Austria 2-0
250/1
Baumgartlinger J & Austria 2-1
160/1
Baumgartlinger J & Austria 3-0
450/1
Baumgartlinger J & Austria 3-1
400/1
Baumgartlinger J & Austria 3-2
450/1
Baumgartlinger J & Austria 4-0
1000/1
Baumgartlinger J & Austria 4-1
1000/1
Baumgartlinger J & Austria 4-2
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 4-3
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 5-0
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 5-1
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 5-2
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 5-3
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 5-4
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-0
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-1
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-2
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-3
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-4
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 6-5
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 7-0
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 7-1
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 8-0
1500/1
Baumgartlinger J & Austria 8-1
1500/1
Baumgartner C & Draw 2-2
60/1
Baumgartner C & Draw 3-3
250/1
Baumgartner C & Draw 4-4
350/1
Baumgartner C & Draw 5-5
350/1
Baumgartner C & Austria 1-0
45/1
Baumgartner C & Austria 2-0
100/1
Baumgartner C & Austria 2-1
60/1
Baumgartner C & Austria 3-0
200/1
Baumgartner C & Austria 3-1
175/1
Baumgartner C & Austria 3-2
200/1
Baumgartner C & Austria 4-0
300/1
Baumgartner C & Austria 4-1
300/1
Baumgartner C & Austria 4-2
350/1
Baumgartner C & Austria 4-3
350/1
Baumgartner C & Austria 5-0
350/1
Baumgartner C & Austria 5-1
350/1
Baumgartner C & Austria 5-2
350/1
Baumgartner C & Austria 5-3
350/1
Baumgartner C & Austria 5-4
350/1
Baumgartner C & Austria 6-0
350/1
Baumgartner C & Austria 6-1
350/1
Baumgartner C & Austria 6-2
350/1
Baumgartner C & Austria 6-3
350/1
Baumgartner C & Austria 6-4
350/1
Baumgartner C & Austria 6-5
350/1
Baumgartner C & Austria 7-0
350/1
Baumgartner C & Austria 7-1
350/1
Baumgartner C & Austria 8-0
350/1
Baumgartner C & Austria 8-1
350/1
Besedin A & Ukraine 1-0
45/1
Besedin A & Ukraine 2-0
100/1
Besedin A & Ukraine 2-1
60/1
Besedin A & Ukraine 3-0
250/1
Besedin A & Ukraine 3-1
200/1
Besedin A & Ukraine 3-2
200/1
Besedin A & Ukraine 4-0
300/1
Besedin A & Ukraine 4-1
300/1
Besedin A & Ukraine 4-2
300/1
Besedin A & Ukraine 4-3
350/1
Besedin A & Ukraine 5-0
350/1
Besedin A & Ukraine 5-1
350/1
Besedin A & Ukraine 5-2
350/1
Besedin A & Ukraine 5-3
350/1
Besedin A & Ukraine 5-4
350/1
Besedin A & Ukraine 6-0
350/1
Besedin A & Ukraine 6-1
350/1
Besedin A & Ukraine 6-2
350/1
Besedin A & Ukraine 6-3
350/1
Besedin A & Ukraine 6-4
350/1
Besedin A & Ukraine 6-5
350/1
Besedin A & Ukraine 7-0
350/1
Besedin A & Ukraine 7-1
350/1
Besedin A & Ukraine 8-0
350/1
Besedin A & Ukraine 8-1
350/1
Besedin A & Draw 2-2
60/1
Besedin A & Draw 3-3
250/1
Besedin A & Draw 4-4
350/1
Besedin A & Draw 5-5
350/1
Bezus R & Ukraine 1-0
55/1
Bezus R & Ukraine 2-0
125/1
Bezus R & Ukraine 2-1
80/1
Bezus R & Ukraine 3-0
300/1
Bezus R & Ukraine 3-1
250/1
Bezus R & Ukraine 3-2
250/1
Bezus R & Ukraine 4-0
400/1
Bezus R & Ukraine 4-1
400/1
Bezus R & Ukraine 4-2
400/1
Bezus R & Ukraine 4-3
450/1
Bezus R & Ukraine 5-0
450/1
Bezus R & Ukraine 5-1
450/1
Bezus R & Ukraine 5-2
450/1
Bezus R & Ukraine 5-3
450/1
Bezus R & Ukraine 5-4
450/1
Bezus R & Ukraine 6-0
450/1
Bezus R & Ukraine 6-1
450/1
Bezus R & Ukraine 6-2
450/1
Bezus R & Ukraine 6-3
450/1
Bezus R & Ukraine 6-4
450/1
Bezus R & Ukraine 6-5
450/1
Bezus R & Ukraine 7-0
450/1
Bezus R & Ukraine 7-1
450/1
Bezus R & Ukraine 8-0
450/1
Bezus R & Ukraine 8-1
450/1
Bezus R & Draw 2-2
80/1
Bezus R & Draw 3-3
350/1
Bezus R & Draw 4-4
450/1
Bezus R & Draw 5-5
450/1
Dovbyk A & Ukraine 1-0
45/1
Dovbyk A & Ukraine 2-0
100/1
Dovbyk A & Ukraine 2-1
60/1
Dovbyk A & Ukraine 3-0
250/1
Dovbyk A & Ukraine 3-1
200/1
Dovbyk A & Ukraine 3-2
200/1
Dovbyk A & Ukraine 4-0
300/1
Dovbyk A & Ukraine 4-1
300/1
Dovbyk A & Ukraine 4-2
300/1
Dovbyk A & Ukraine 4-3
350/1
Dovbyk A & Ukraine 5-0
350/1
Dovbyk A & Ukraine 5-1
350/1
Dovbyk A & Ukraine 5-2
350/1
Dovbyk A & Ukraine 5-3
350/1
Dovbyk A & Ukraine 5-4
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-0
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-1
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-2
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-3
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-4
350/1
Dovbyk A & Ukraine 6-5
350/1
Dovbyk A & Ukraine 7-0
350/1
Dovbyk A & Ukraine 7-1
350/1
Dovbyk A & Ukraine 8-0
350/1
Dovbyk A & Ukraine 8-1
350/1
Dovbyk A & Draw 2-2
60/1
Dovbyk A & Draw 3-3
250/1
Dovbyk A & Draw 4-4
350/1
Dovbyk A & Draw 5-5
350/1
Dragovic A & Draw 2-2
300/1
Dragovic A & Draw 3-3
1500/1
Dragovic A & Draw 4-4
2500/1
Dragovic A & Draw 5-5
2500/1
Dragovic A & Austria 1-0
220/1
Dragovic A & Austria 2-0
400/1
Dragovic A & Austria 2-1
300/1
Dragovic A & Austria 3-0
850/1
Dragovic A & Austria 3-1
700/1
Dragovic A & Austria 3-2
850/1
Dragovic A & Austria 4-0
2000/1
Dragovic A & Austria 4-1
2000/1
Dragovic A & Austria 4-2
2500/1
Dragovic A & Austria 4-3
2500/1
Dragovic A & Austria 5-0
2500/1
Dragovic A & Austria 5-1
2500/1
Dragovic A & Austria 5-2
2500/1
Dragovic A & Austria 5-3
2500/1
Dragovic A & Austria 5-4
2500/1
Dragovic A & Austria 6-0
2500/1
Dragovic A & Austria 6-1
2500/1
Dragovic A & Austria 6-2
2500/1
Dragovic A & Austria 6-3
2500/1
Dragovic A & Austria 6-4
2500/1
Dragovic A & Austria 6-5
2500/1
Dragovic A & Austria 7-0
2500/1
Dragovic A & Austria 7-1
2500/1
Dragovic A & Austria 8-0
2500/1
Dragovic A & Austria 8-1
2500/1
Friedl M & Draw 2-2
300/1
Friedl M & Draw 3-3
1500/1
Friedl M & Draw 4-4
2500/1
Friedl M & Draw 5-5
2500/1
Friedl M & Austria 1-0
220/1
Friedl M & Austria 2-0
400/1
Friedl M & Austria 2-1
300/1
Friedl M & Austria 3-0
850/1
Friedl M & Austria 3-1
700/1
Friedl M & Austria 3-2
850/1
Friedl M & Austria 4-0
2000/1
Friedl M & Austria 4-1
2000/1
Friedl M & Austria 4-2
2500/1
Friedl M & Austria 4-3
2500/1
Friedl M & Austria 5-0
2500/1
Friedl M & Austria 5-1
2500/1
Friedl M & Austria 5-2
2500/1
Friedl M & Austria 5-3
2500/1
Friedl M & Austria 5-4
2500/1
Friedl M & Austria 6-0
2500/1
Friedl M & Austria 6-1
2500/1
Friedl M & Austria 6-2
2500/1
Friedl M & Austria 6-3
2500/1
Friedl M & Austria 6-4
2500/1
Friedl M & Austria 6-5
2500/1
Friedl M & Austria 7-0
2500/1
Friedl M & Austria 7-1
2500/1
Friedl M & Austria 8-0
2500/1
Friedl M & Austria 8-1
2500/1
Gregoritsch M & Draw 2-2
50/1
Gregoritsch M & Draw 3-3
250/1
Gregoritsch M & Draw 4-4
350/1
Gregoritsch M & Draw 5-5
350/1
Gregoritsch M & Austria 1-0
35/1
Gregoritsch M & Austria 2-0
75/1
Gregoritsch M & Austria 2-1
50/1
Gregoritsch M & Austria 3-0
160/1
Gregoritsch M & Austria 3-1
140/1
Gregoritsch M & Austria 3-2
160/1
Gregoritsch M & Austria 4-0
300/1
Gregoritsch M & Austria 4-1
300/1
Gregoritsch M & Austria 4-2
350/1
Gregoritsch M & Austria 4-3
350/1
Gregoritsch M & Austria 5-0
350/1
Gregoritsch M & Austria 5-1
350/1
Gregoritsch M & Austria 5-2
350/1
Gregoritsch M & Austria 5-3
350/1
Gregoritsch M & Austria 5-4
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-0
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-1
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-2
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-3
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-4
350/1
Gregoritsch M & Austria 6-5
350/1
Gregoritsch M & Austria 7-0
350/1
Gregoritsch M & Austria 7-1
350/1
Gregoritsch M & Austria 8-0
350/1
Gregoritsch M & Austria 8-1
350/1
Grillitsch F & Draw 2-2
160/1
Grillitsch F & Draw 3-3
750/1
Grillitsch F & Draw 4-4
1500/1
Grillitsch F & Draw 5-5
1500/1
Grillitsch F & Austria 1-0
110/1
Grillitsch F & Austria 2-0
250/1
Grillitsch F & Austria 2-1
160/1
Grillitsch F & Austria 3-0
450/1
Grillitsch F & Austria 3-1
400/1
Grillitsch F & Austria 3-2
450/1
Grillitsch F & Austria 4-0
1000/1
Grillitsch F & Austria 4-1
1000/1
Grillitsch F & Austria 4-2
1500/1
Grillitsch F & Austria 4-3
1500/1
Grillitsch F & Austria 5-0
1500/1
Grillitsch F & Austria 5-1
1500/1
Grillitsch F & Austria 5-2
1500/1
Grillitsch F & Austria 5-3
1500/1
Grillitsch F & Austria 5-4
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-0
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-1
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-2
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-3
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-4
1500/1
Grillitsch F & Austria 6-5
1500/1
Grillitsch F & Austria 7-0
1500/1
Grillitsch F & Austria 7-1
1500/1
Grillitsch F & Austria 8-0
1500/1
Grillitsch F & Austria 8-1
1500/1
Hinteregger M & Draw 2-2
300/1
Hinteregger M & Draw 3-3
1500/1
Hinteregger M & Draw 4-4
2500/1
Hinteregger M & Draw 5-5
2500/1
Hinteregger M & Austria 1-0
220/1
Hinteregger M & Austria 2-0
400/1
Hinteregger M & Austria 2-1
300/1
Hinteregger M & Austria 3-0
850/1
Hinteregger M & Austria 3-1
700/1
Hinteregger M & Austria 3-2
850/1
Hinteregger M & Austria 4-0
2000/1
Hinteregger M & Austria 4-1
2000/1
Hinteregger M & Austria 4-2
2500/1
Hinteregger M & Austria 4-3
2500/1
Hinteregger M & Austria 5-0
2500/1
Hinteregger M & Austria 5-1
2500/1
Hinteregger M & Austria 5-2
2500/1
Hinteregger M & Austria 5-3
2500/1
Hinteregger M & Austria 5-4
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-0
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-1
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-2
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-3
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-4
2500/1
Hinteregger M & Austria 6-5
2500/1
Hinteregger M & Austria 7-0
2500/1
Hinteregger M & Austria 7-1
2500/1
Hinteregger M & Austria 8-0
2500/1
Hinteregger M & Austria 8-1
2500/1
Ilsanker S & Draw 2-2
300/1
Ilsanker S & Draw 3-3
1500/1
Ilsanker S & Draw 4-4
2500/1
Ilsanker S & Draw 5-5
2500/1
Ilsanker S & Austria 1-0
220/1
Ilsanker S & Austria 2-0
400/1
Ilsanker S & Austria 2-1
300/1
Ilsanker S & Austria 3-0
850/1
Ilsanker S & Austria 3-1
700/1
Ilsanker S & Austria 3-2
850/1
Ilsanker S & Austria 4-0
2000/1
Ilsanker S & Austria 4-1
2000/1
Ilsanker S & Austria 4-2
2500/1
Ilsanker S & Austria 4-3
2500/1
Ilsanker S & Austria 5-0
2500/1
Ilsanker S & Austria 5-1
2500/1
Ilsanker S & Austria 5-2
2500/1
Ilsanker S & Austria 5-3
2500/1
Ilsanker S & Austria 5-4
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-0
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-1
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-2
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-3
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-4
2500/1
Ilsanker S & Austria 6-5
2500/1
Ilsanker S & Austria 7-0
2500/1
Ilsanker S & Austria 7-1
2500/1
Ilsanker S & Austria 8-0
2500/1
Ilsanker S & Austria 8-1
2500/1
Kalajdzic S & Draw 2-2
50/1
Kalajdzic S & Draw 3-3
250/1
Kalajdzic S & Draw 4-4
350/1
Kalajdzic S & Draw 5-5
350/1
Kalajdzic S & Austria 1-0
35/1
Kalajdzic S & Austria 2-0
75/1
Kalajdzic S & Austria 2-1
50/1
Kalajdzic S & Austria 3-0
160/1
Kalajdzic S & Austria 3-1
140/1
Kalajdzic S & Austria 3-2
160/1
Kalajdzic S & Austria 4-0
300/1
Kalajdzic S & Austria 4-1
300/1
Kalajdzic S & Austria 4-2
350/1
Kalajdzic S & Austria 4-3
350/1
Kalajdzic S & Austria 5-0
350/1
Kalajdzic S & Austria 5-1
350/1
Kalajdzic S & Austria 5-2
350/1
Kalajdzic S & Austria 5-3
350/1
Kalajdzic S & Austria 5-4
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-0
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-1
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-2
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-3
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-4
350/1
Kalajdzic S & Austria 6-5
350/1
Kalajdzic S & Austria 7-0
350/1
Kalajdzic S & Austria 7-1
350/1
Kalajdzic S & Austria 8-0
350/1
Kalajdzic S & Austria 8-1
350/1
Karavaev O & Ukraine 1-0
220/1
Karavaev O & Ukraine 2-0
400/1
Karavaev O & Ukraine 2-1
300/1
Karavaev O & Ukraine 3-0
1000/1
Karavaev O & Ukraine 3-1
850/1
Karavaev O & Ukraine 3-2
850/1
Karavaev O & Ukraine 4-0
2000/1
Karavaev O & Ukraine 4-1
2000/1
Karavaev O & Ukraine 4-2
2000/1
Karavaev O & Ukraine 4-3
2500/1
Karavaev O & Ukraine 5-0
2500/1
Karavaev O & Ukraine 5-1
2500/1
Karavaev O & Ukraine 5-2
2500/1
Karavaev O & Ukraine 5-3
2500/1
Karavaev O & Ukraine 5-4
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-0
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-1
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-2
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-3
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-4
2500/1
Karavaev O & Ukraine 6-5
2500/1
Karavaev O & Ukraine 7-0
2500/1
Karavaev O & Ukraine 7-1
2500/1
Karavaev O & Ukraine 8-0
2500/1
Karavaev O & Ukraine 8-1
2500/1
Karavaev O & Draw 2-2
300/1
Karavaev O & Draw 3-3
1500/1
Karavaev O & Draw 4-4
2500/1
Karavaev O & Draw 5-5
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 1-0
220/1
Kryvtsov S & Ukraine 2-0
400/1
Kryvtsov S & Ukraine 2-1
300/1
Kryvtsov S & Ukraine 3-0
1000/1
Kryvtsov S & Ukraine 3-1
850/1
Kryvtsov S & Ukraine 3-2
850/1
Kryvtsov S & Ukraine 4-0
2000/1
Kryvtsov S & Ukraine 4-1
2000/1
Kryvtsov S & Ukraine 4-2
2000/1
Kryvtsov S & Ukraine 4-3
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 5-0
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 5-1
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 5-2
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 5-3
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 5-4
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-0
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-1
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-2
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-3
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-4
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 6-5
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 7-0
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 7-1
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 8-0
2500/1
Kryvtsov S & Ukraine 8-1
2500/1
Kryvtsov S & Draw 2-2
300/1
Kryvtsov S & Draw 3-3
1500/1
Kryvtsov S & Draw 4-4
2500/1
Kryvtsov S & Draw 5-5
2500/1
Laimer K & Draw 2-2
160/1
Laimer K & Draw 3-3
750/1
Laimer K & Draw 4-4
1500/1
Laimer K & Draw 5-5
1500/1
Laimer K & Austria 1-0
110/1
Laimer K & Austria 2-0
250/1
Laimer K & Austria 2-1
160/1
Laimer K & Austria 3-0
450/1
Laimer K & Austria 3-1
400/1
Laimer K & Austria 3-2
450/1
Laimer K & Austria 4-0
1000/1
Laimer K & Austria 4-1
1000/1
Laimer K & Austria 4-2
1500/1
Laimer K & Austria 4-3
1500/1
Laimer K & Austria 5-0
1500/1
Laimer K & Austria 5-1
1500/1
Laimer K & Austria 5-2
1500/1
Laimer K & Austria 5-3
1500/1
Laimer K & Austria 5-4
1500/1
Laimer K & Austria 6-0
1500/1
Laimer K & Austria 6-1
1500/1
Laimer K & Austria 6-2
1500/1
Laimer K & Austria 6-3
1500/1
Laimer K & Austria 6-4
1500/1
Laimer K & Austria 6-5
1500/1
Laimer K & Austria 7-0
1500/1
Laimer K & Austria 7-1
1500/1
Laimer K & Austria 8-0
1500/1
Laimer K & Austria 8-1
1500/1
Lainer S & Draw 2-2
300/1
Lainer S & Draw 3-3
1500/1
Lainer S & Draw 4-4
2500/1
Lainer S & Draw 5-5
2500/1
Lainer S & Austria 1-0
220/1
Lainer S & Austria 2-0
400/1
Lainer S & Austria 2-1
300/1
Lainer S & Austria 3-0
850/1
Lainer S & Austria 3-1
700/1
Lainer S & Austria 3-2
850/1
Lainer S & Austria 4-0
2000/1
Lainer S & Austria 4-1
2000/1
Lainer S & Austria 4-2
2500/1
Lainer S & Austria 4-3
2500/1
Lainer S & Austria 5-0
2500/1
Lainer S & Austria 5-1
2500/1
Lainer S & Austria 5-2
2500/1
Lainer S & Austria 5-3
2500/1
Lainer S & Austria 5-4
2500/1
Lainer S & Austria 6-0
2500/1
Lainer S & Austria 6-1
2500/1
Lainer S & Austria 6-2
2500/1
Lainer S & Austria 6-3
2500/1
Lainer S & Austria 6-4
2500/1
Lainer S & Austria 6-5
2500/1
Lainer S & Austria 7-0
2500/1
Lainer S & Austria 7-1
2500/1
Lainer S & Austria 8-0
2500/1
Lainer S & Austria 8-1
2500/1
Lazaro V & Draw 2-2
160/1
Lazaro V & Draw 3-3
750/1
Lazaro V & Draw 4-4
1500/1
Lazaro V & Draw 5-5
1500/1
Lazaro V & Austria 1-0
110/1
Lazaro V & Austria 2-0
250/1
Lazaro V & Austria 2-1
160/1
Lazaro V & Austria 3-0
450/1
Lazaro V & Austria 3-1
400/1
Lazaro V & Austria 3-2
450/1
Lazaro V & Austria 4-0
1000/1
Lazaro V & Austria 4-1
1000/1
Lazaro V & Austria 4-2
1500/1
Lazaro V & Austria 4-3
1500/1
Lazaro V & Austria 5-0
1500/1
Lazaro V & Austria 5-1
1500/1
Lazaro V & Austria 5-2
1500/1
Lazaro V & Austria 5-3
1500/1
Lazaro V & Austria 5-4
1500/1
Lazaro V & Austria 6-0
1500/1
Lazaro V & Austria 6-1
1500/1
Lazaro V & Austria 6-2
1500/1
Lazaro V & Austria 6-3
1500/1
Lazaro V & Austria 6-4
1500/1
Lazaro V & Austria 6-5
1500/1
Lazaro V & Austria 7-0
1500/1
Lazaro V & Austria 7-1
1500/1
Lazaro V & Austria 8-0
1500/1
Lazaro V & Austria 8-1
1500/1
Lienhart P & Draw 2-2
220/1
Lienhart P & Draw 3-3
1000/1
Lienhart P & Draw 4-4
2000/1
Lienhart P & Draw 5-5
2000/1
Lienhart P & Austria 1-0
150/1
Lienhart P & Austria 2-0
325/1
Lienhart P & Austria 2-1
220/1
Lienhart P & Austria 3-0
650/1
Lienhart P & Austria 3-1
550/1
Lienhart P & Austria 3-2
650/1
Lienhart P & Austria 4-0
1500/1
Lienhart P & Austria 4-1
1500/1
Lienhart P & Austria 4-2
2000/1
Lienhart P & Austria 4-3
2000/1
Lienhart P & Austria 5-0
2000/1
Lienhart P & Austria 5-1
2000/1
Lienhart P & Austria 5-2
2000/1
Lienhart P & Austria 5-3
2000/1
Lienhart P & Austria 5-4
2000/1
Lienhart P & Austria 6-0
2000/1
Lienhart P & Austria 6-1
2000/1
Lienhart P & Austria 6-2
2000/1
Lienhart P & Austria 6-3
2000/1
Lienhart P & Austria 6-4
2000/1
Lienhart P & Austria 6-5
2000/1
Lienhart P & Austria 7-0
2000/1
Lienhart P & Austria 7-1
2000/1
Lienhart P & Austria 8-0
2000/1
Lienhart P & Austria 8-1
2000/1
Makarenko E & Ukraine 1-0
150/1
Makarenko E & Ukraine 2-0
325/1
Makarenko E & Ukraine 2-1
220/1
Makarenko E & Ukraine 3-0
750/1
Makarenko E & Ukraine 3-1
650/1
Makarenko E & Ukraine 3-2
650/1
Makarenko E & Ukraine 4-0
1500/1
Makarenko E & Ukraine 4-1
1500/1
Makarenko E & Ukraine 4-2
1500/1
Makarenko E & Ukraine 4-3
2000/1
Makarenko E & Ukraine 5-0
2000/1
Makarenko E & Ukraine 5-1
2000/1
Makarenko E & Ukraine 5-2
2000/1
Makarenko E & Ukraine 5-3
2000/1
Makarenko E & Ukraine 5-4
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-0
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-1
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-2
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-3
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-4
2000/1
Makarenko E & Ukraine 6-5
2000/1
Makarenko E & Ukraine 7-0
2000/1
Makarenko E & Ukraine 7-1
2000/1
Makarenko E & Ukraine 8-0
2000/1
Makarenko E & Ukraine 8-1
2000/1
Makarenko E & Draw 2-2
220/1
Makarenko E & Draw 3-3
1000/1
Makarenko E & Draw 4-4
2000/1
Makarenko E & Draw 5-5
2000/1
Marlos & Ukraine 1-0
45/1
Marlos & Ukraine 2-0
100/1
Marlos & Ukraine 2-1
60/1
Marlos & Ukraine 3-0
250/1
Marlos & Ukraine 3-1
200/1
Marlos & Ukraine 3-2
200/1
Marlos & Ukraine 4-0
300/1
Marlos & Ukraine 4-1
300/1
Marlos & Ukraine 4-2
300/1
Marlos & Ukraine 4-3
350/1
Marlos & Ukraine 5-0
350/1
Marlos & Ukraine 5-1
350/1
Marlos & Ukraine 5-2
350/1
Marlos & Ukraine 5-3
350/1
Marlos & Ukraine 5-4
350/1
Marlos & Ukraine 6-0
350/1
Marlos & Ukraine 6-1
350/1
Marlos & Ukraine 6-2
350/1
Marlos & Ukraine 6-3
350/1
Marlos & Ukraine 6-4
350/1
Marlos & Ukraine 6-5
350/1
Marlos & Ukraine 7-0
350/1
Marlos & Ukraine 7-1
350/1
Marlos & Ukraine 8-0
350/1
Marlos & Ukraine 8-1
350/1
Marlos & Draw 2-2
60/1
Marlos & Draw 3-3
250/1
Marlos & Draw 4-4
350/1
Marlos & Draw 5-5
350/1
Matvienko M & Ukraine 1-0
220/1
Matvienko M & Ukraine 2-0
400/1
Matvienko M & Ukraine 2-1
300/1
Matvienko M & Ukraine 3-0
1000/1
Matvienko M & Ukraine 3-1
850/1
Matvienko M & Ukraine 3-2
850/1
Matvienko M & Ukraine 4-0
2000/1
Matvienko M & Ukraine 4-1
2000/1
Matvienko M & Ukraine 4-2
2000/1
Matvienko M & Ukraine 4-3
2500/1
Matvienko M & Ukraine 5-0
2500/1
Matvienko M & Ukraine 5-1
2500/1
Matvienko M & Ukraine 5-2
2500/1
Matvienko M & Ukraine 5-3
2500/1
Matvienko M & Ukraine 5-4
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-0
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-1
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-2
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-3
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-4
2500/1
Matvienko M & Ukraine 6-5
2500/1
Matvienko M & Ukraine 7-0
2500/1
Matvienko M & Ukraine 7-1
2500/1
Matvienko M & Ukraine 8-0
2500/1
Matvienko M & Ukraine 8-1
2500/1
Matvienko M & Draw 2-2
300/1
Matvienko M & Draw 3-3
1500/1
Matvienko M & Draw 4-4
2500/1
Matvienko M & Draw 5-5
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 1-0
220/1
Mykolenko V & Ukraine 2-0
400/1
Mykolenko V & Ukraine 2-1
300/1
Mykolenko V & Ukraine 3-0
1000/1
Mykolenko V & Ukraine 3-1
850/1
Mykolenko V & Ukraine 3-2
850/1
Mykolenko V & Ukraine 4-0
2000/1
Mykolenko V & Ukraine 4-1
2000/1
Mykolenko V & Ukraine 4-2
2000/1
Mykolenko V & Ukraine 4-3
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 5-0
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 5-1
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 5-2
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 5-3
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 5-4
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-0
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-1
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-2
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-3
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-4
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 6-5
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 7-0
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 7-1
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 8-0
2500/1
Mykolenko V & Ukraine 8-1
2500/1
Mykolenko V & Draw 2-2
300/1
Mykolenko V & Draw 3-3
1500/1
Mykolenko V & Draw 4-4
2500/1
Mykolenko V & Draw 5-5
2500/1
Onisiwo K & Draw 2-2
80/1
Onisiwo K & Draw 3-3
350/1
Onisiwo K & Draw 4-4
450/1
Onisiwo K & Draw 5-5
450/1
Onisiwo K & Austria 1-0
55/1
Onisiwo K & Austria 2-0
125/1
Onisiwo K & Austria 2-1
80/1
Onisiwo K & Austria 3-0
250/1
Onisiwo K & Austria 3-1
200/1
Onisiwo K & Austria 3-2
250/1
Onisiwo K & Austria 4-0
400/1
Onisiwo K & Austria 4-1
400/1
Onisiwo K & Austria 4-2
450/1
Onisiwo K & Austria 4-3
450/1
Onisiwo K & Austria 5-0
450/1
Onisiwo K & Austria 5-1
450/1
Onisiwo K & Austria 5-2
450/1
Onisiwo K & Austria 5-3
450/1
Onisiwo K & Austria 5-4
450/1
Onisiwo K & Austria 6-0
450/1
Onisiwo K & Austria 6-1
450/1
Onisiwo K & Austria 6-2
450/1
Onisiwo K & Austria 6-3
450/1
Onisiwo K & Austria 6-4
450/1
Onisiwo K & Austria 6-5
450/1
Onisiwo K & Austria 7-0
450/1
Onisiwo K & Austria 7-1
450/1
Onisiwo K & Austria 8-0
450/1
Onisiwo K & Austria 8-1
450/1
Popov D & Ukraine 1-0
220/1
Popov D & Ukraine 2-0
400/1
Popov D & Ukraine 2-1
300/1
Popov D & Ukraine 3-0
1000/1
Popov D & Ukraine 3-1
850/1
Popov D & Ukraine 3-2
850/1
Popov D & Ukraine 4-0
2000/1
Popov D & Ukraine 4-1
2000/1
Popov D & Ukraine 4-2
2000/1
Popov D & Ukraine 4-3
2500/1
Popov D & Ukraine 5-0
2500/1
Popov D & Ukraine 5-1
2500/1
Popov D & Ukraine 5-2
2500/1
Popov D & Ukraine 5-3
2500/1
Popov D & Ukraine 5-4
2500/1
Popov D & Ukraine 6-0
2500/1
Popov D & Ukraine 6-1
2500/1
Popov D & Ukraine 6-2
2500/1
Popov D & Ukraine 6-3
2500/1
Popov D & Ukraine 6-4
2500/1
Popov D & Ukraine 6-5
2500/1
Popov D & Ukraine 7-0
2500/1
Popov D & Ukraine 7-1
2500/1
Popov D & Ukraine 8-0
2500/1
Popov D & Ukraine 8-1
2500/1
Popov D & Draw 2-2
300/1
Popov D & Draw 3-3
1500/1
Popov D & Draw 4-4
2500/1
Popov D & Draw 5-5
2500/1
Posch S & Draw 2-2
300/1
Posch S & Draw 3-3
1500/1
Posch S & Draw 4-4
2500/1
Posch S & Draw 5-5
2500/1
Posch S & Austria 1-0
220/1
Posch S & Austria 2-0
400/1
Posch S & Austria 2-1
300/1
Posch S & Austria 3-0
850/1
Posch S & Austria 3-1
700/1
Posch S & Austria 3-2
850/1
Posch S & Austria 4-0
2000/1
Posch S & Austria 4-1
2000/1
Posch S & Austria 4-2
2500/1
Posch S & Austria 4-3
2500/1
Posch S & Austria 5-0
2500/1
Posch S & Austria 5-1
2500/1
Posch S & Austria 5-2
2500/1
Posch S & Austria 5-3
2500/1
Posch S & Austria 5-4
2500/1
Posch S & Austria 6-0
2500/1
Posch S & Austria 6-1
2500/1
Posch S & Austria 6-2
2500/1
Posch S & Austria 6-3
2500/1
Posch S & Austria 6-4
2500/1
Posch S & Austria 6-5
2500/1
Posch S & Austria 7-0
2500/1
Posch S & Austria 7-1
2500/1
Posch S & Austria 8-0
2500/1
Posch S & Austria 8-1
2500/1
Sabitzer M & Draw 2-2
60/1
Sabitzer M & Draw 3-3
250/1
Sabitzer M & Draw 4-4
350/1
Sabitzer M & Draw 5-5
350/1
Sabitzer M & Austria 1-0
45/1
Sabitzer M & Austria 2-0
100/1
Sabitzer M & Austria 2-1
60/1
Sabitzer M & Austria 3-0
200/1
Sabitzer M & Austria 3-1
175/1
Sabitzer M & Austria 3-2
200/1
Sabitzer M & Austria 4-0
300/1
Sabitzer M & Austria 4-1
300/1
Sabitzer M & Austria 4-2
350/1
Sabitzer M & Austria 4-3
350/1
Sabitzer M & Austria 5-0
350/1
Sabitzer M & Austria 5-1
350/1
Sabitzer M & Austria 5-2
350/1
Sabitzer M & Austria 5-3
350/1
Sabitzer M & Austria 5-4
350/1
Sabitzer M & Austria 6-0
350/1
Sabitzer M & Austria 6-1
350/1
Sabitzer M & Austria 6-2
350/1
Sabitzer M & Austria 6-3
350/1
Sabitzer M & Austria 6-4
350/1
Sabitzer M & Austria 6-5
350/1
Sabitzer M & Austria 7-0
350/1
Sabitzer M & Austria 7-1
350/1
Sabitzer M & Austria 8-0
350/1
Sabitzer M & Austria 8-1
350/1
Schaub L & Draw 2-2
80/1
Schaub L & Draw 3-3
350/1
Schaub L & Draw 4-4
450/1
Schaub L & Draw 5-5
450/1
Schaub L & Austria 1-0
55/1
Schaub L & Austria 2-0
125/1
Schaub L & Austria 2-1
80/1
Schaub L & Austria 3-0
250/1
Schaub L & Austria 3-1
200/1
Schaub L & Austria 3-2
250/1
Schaub L & Austria 4-0
400/1
Schaub L & Austria 4-1
400/1
Schaub L & Austria 4-2
450/1
Schaub L & Austria 4-3
450/1
Schaub L & Austria 5-0
450/1
Schaub L & Austria 5-1
450/1
Schaub L & Austria 5-2
450/1
Schaub L & Austria 5-3
450/1
Schaub L & Austria 5-4
450/1
Schaub L & Austria 6-0
450/1
Schaub L & Austria 6-1
450/1
Schaub L & Austria 6-2
450/1
Schaub L & Austria 6-3
450/1
Schaub L & Austria 6-4
450/1
Schaub L & Austria 6-5
450/1
Schaub L & Austria 7-0
450/1
Schaub L & Austria 7-1
450/1
Schaub L & Austria 8-0
450/1
Schaub L & Austria 8-1
450/1
Schlager X & Draw 2-2
220/1
Schlager X & Draw 3-3
1000/1
Schlager X & Draw 4-4
2000/1
Schlager X & Draw 5-5
2000/1
Schlager X & Austria 1-0
150/1
Schlager X & Austria 2-0
325/1
Schlager X & Austria 2-1
220/1
Schlager X & Austria 3-0
650/1
Schlager X & Austria 3-1
550/1
Schlager X & Austria 3-2
650/1
Schlager X & Austria 4-0
1500/1
Schlager X & Austria 4-1
1500/1
Schlager X & Austria 4-2
2000/1
Schlager X & Austria 4-3
2000/1
Schlager X & Austria 5-0
2000/1
Schlager X & Austria 5-1
2000/1
Schlager X & Austria 5-2
2000/1
Schlager X & Austria 5-3
2000/1
Schlager X & Austria 5-4
2000/1
Schlager X & Austria 6-0
2000/1
Schlager X & Austria 6-1
2000/1
Schlager X & Austria 6-2
2000/1
Schlager X & Austria 6-3
2000/1
Schlager X & Austria 6-4
2000/1
Schlager X & Austria 6-5
2000/1
Schlager X & Austria 7-0
2000/1
Schlager X & Austria 7-1
2000/1
Schlager X & Austria 8-0
2000/1
Schlager X & Austria 8-1
2000/1
Schopf A & Draw 2-2
110/1
Schopf A & Draw 3-3
400/1
Schopf A & Draw 4-4
600/1
Schopf A & Draw 5-5
600/1
Schopf A & Austria 1-0
75/1
Schopf A & Austria 2-0
175/1
Schopf A & Austria 2-1
110/1
Schopf A & Austria 3-0
325/1
Schopf A & Austria 3-1
300/1
Schopf A & Austria 3-2
325/1
Schopf A & Austria 4-0
500/1
Schopf A & Austria 4-1
500/1
Schopf A & Austria 4-2
600/1
Schopf A & Austria 4-3
600/1
Schopf A & Austria 5-0
600/1
Schopf A & Austria 5-1
600/1
Schopf A & Austria 5-2
600/1
Schopf A & Austria 5-3
600/1
Schopf A & Austria 5-4
600/1
Schopf A & Austria 6-0
600/1
Schopf A & Austria 6-1
600/1
Schopf A & Austria 6-2
600/1
Schopf A & Austria 6-3
600/1
Schopf A & Austria 6-4
600/1
Schopf A & Austria 6-5
600/1
Schopf A & Austria 7-0
600/1
Schopf A & Austria 7-1
600/1
Schopf A & Austria 8-0
600/1
Schopf A & Austria 8-1
600/1
Shaparenko M & Ukraine 1-0
75/1
Shaparenko M & Ukraine 2-0
175/1
Shaparenko M & Ukraine 2-1
110/1
Shaparenko M & Ukraine 3-0
350/1
Shaparenko M & Ukraine 3-1
325/1
Shaparenko M & Ukraine 3-2
325/1
Shaparenko M & Ukraine 4-0
500/1
Shaparenko M & Ukraine 4-1
500/1
Shaparenko M & Ukraine 4-2
500/1
Shaparenko M & Ukraine 4-3
600/1
Shaparenko M & Ukraine 5-0
600/1
Shaparenko M & Ukraine 5-1
600/1
Shaparenko M & Ukraine 5-2
600/1
Shaparenko M & Ukraine 5-3
600/1
Shaparenko M & Ukraine 5-4
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-0
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-1
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-2
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-3
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-4
600/1
Shaparenko M & Ukraine 6-5
600/1
Shaparenko M & Ukraine 7-0
600/1
Shaparenko M & Ukraine 7-1
600/1
Shaparenko M & Ukraine 8-0
600/1
Shaparenko M & Ukraine 8-1
600/1
Shaparenko M & Draw 2-2
110/1
Shaparenko M & Draw 3-3
400/1
Shaparenko M & Draw 4-4
600/1
Shaparenko M & Draw 5-5
600/1
Sobole & Ukraine 1-0
220/1
Sobole & Ukraine 2-0
400/1
Sobole & Ukraine 2-1
300/1
Sobole & Ukraine 3-0
1000/1
Sobole & Ukraine 3-1
850/1
Sobole & Ukraine 3-2
850/1
Sobole & Ukraine 4-0
2000/1
Sobole & Ukraine 4-1
2000/1
Sobole & Ukraine 4-2
2000/1
Sobole & Ukraine 4-3
2500/1
Sobole & Ukraine 5-0
2500/1
Sobole & Ukraine 5-1
2500/1
Sobole & Ukraine 5-2
2500/1
Sobole & Ukraine 5-3
2500/1
Sobole & Ukraine 5-4
2500/1
Sobole & Ukraine 6-0
2500/1
Sobole & Ukraine 6-1
2500/1
Sobole & Ukraine 6-2
2500/1
Sobole & Ukraine 6-3
2500/1
Sobole & Ukraine 6-4
2500/1
Sobole & Ukraine 6-5
2500/1
Sobole & Ukraine 7-0
2500/1
Sobole & Ukraine 7-1
2500/1
Sobole & Ukraine 8-0
2500/1
Sobole & Ukraine 8-1
2500/1
Sobole & Draw 2-2
300/1
Sobole & Draw 3-3
1500/1
Sobole & Draw 4-4
2500/1
Sobole & Draw 5-5
2500/1
Stepanenko T & Ukraine 1-0
110/1
Stepanenko T & Ukraine 2-0
250/1
Stepanenko T & Ukraine 2-1
160/1
Stepanenko T & Ukraine 3-0
500/1
Stepanenko T & Ukraine 3-1
450/1
Stepanenko T & Ukraine 3-2
450/1
Stepanenko T & Ukraine 4-0
1000/1
Stepanenko T & Ukraine 4-1
1000/1
Stepanenko T & Ukraine 4-2
1000/1
Stepanenko T & Ukraine 4-3
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 5-0
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 5-1
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 5-2
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 5-3
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 5-4
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-0
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-1
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-2
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-3
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-4
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 6-5
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 7-0
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 7-1
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 8-0
1500/1
Stepanenko T & Ukraine 8-1
1500/1
Stepanenko T & Draw 2-2
160/1
Stepanenko T & Draw 3-3
750/1
Stepanenko T & Draw 4-4
1500/1
Stepanenko T & Draw 5-5
1500/1
Sudakov G & Ukraine 1-0
75/1
Sudakov G & Ukraine 2-0
175/1
Sudakov G & Ukraine 2-1
110/1
Sudakov G & Ukraine 3-0
350/1
Sudakov G & Ukraine 3-1
325/1
Sudakov G & Ukraine 3-2
325/1
Sudakov G & Ukraine 4-0
500/1
Sudakov G & Ukraine 4-1
500/1
Sudakov G & Ukraine 4-2
500/1
Sudakov G & Ukraine 4-3
600/1
Sudakov G & Ukraine 5-0
600/1
Sudakov G & Ukraine 5-1
600/1
Sudakov G & Ukraine 5-2
600/1
Sudakov G & Ukraine 5-3
600/1
Sudakov G & Ukraine 5-4
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-0
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-1
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-2
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-3
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-4
600/1
Sudakov G & Ukraine 6-5
600/1
Sudakov G & Ukraine 7-0
600/1
Sudakov G & Ukraine 7-1
600/1
Sudakov G & Ukraine 8-0
600/1
Sudakov G & Ukraine 8-1
600/1
Sudakov G & Draw 2-2
110/1
Sudakov G & Draw 3-3
400/1
Sudakov G & Draw 4-4
600/1
Sudakov G & Draw 5-5
600/1
Sydorchuk S & Ukraine 1-0
150/1
Sydorchuk S & Ukraine 2-0
325/1
Sydorchuk S & Ukraine 2-1
220/1
Sydorchuk S & Ukraine 3-0
750/1
Sydorchuk S & Ukraine 3-1
650/1
Sydorchuk S & Ukraine 3-2
650/1
Sydorchuk S & Ukraine 4-0
1500/1
Sydorchuk S & Ukraine 4-1
1500/1
Sydorchuk S & Ukraine 4-2
1500/1
Sydorchuk S & Ukraine 4-3
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 5-0
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 5-1
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 5-2
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 5-3
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 5-4
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-0
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-1
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-2
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-3
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-4
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 6-5
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 7-0
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 7-1
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 8-0
2000/1
Sydorchuk S & Ukraine 8-1
2000/1
Sydorchuk S & Draw 2-2
220/1
Sydorchuk S & Draw 3-3
1000/1
Sydorchuk S & Draw 4-4
2000/1
Sydorchuk S & Draw 5-5
2000/1
Trimmel C & Draw 2-2
300/1
Trimmel C & Draw 3-3
1500/1
Trimmel C & Draw 4-4
2500/1
Trimmel C & Draw 5-5
2500/1
Trimmel C & Austria 1-0
220/1
Trimmel C & Austria 2-0
400/1
Trimmel C & Austria 2-1
300/1
Trimmel C & Austria 3-0
850/1
Trimmel C & Austria 3-1
700/1
Trimmel C & Austria 3-2
850/1
Trimmel C & Austria 4-0
2000/1
Trimmel C & Austria 4-1
2000/1
Trimmel C & Austria 4-2
2500/1
Trimmel C & Austria 4-3
2500/1
Trimmel C & Austria 5-0
2500/1
Trimmel C & Austria 5-1
2500/1
Trimmel C & Austria 5-2
2500/1
Trimmel C & Austria 5-3
2500/1
Trimmel C & Austria 5-4
2500/1
Trimmel C & Austria 6-0
2500/1
Trimmel C & Austria 6-1
2500/1
Trimmel C & Austria 6-2
2500/1
Trimmel C & Austria 6-3
2500/1
Trimmel C & Austria 6-4
2500/1
Trimmel C & Austria 6-5
2500/1
Trimmel C & Austria 7-0
2500/1
Trimmel C & Austria 7-1
2500/1
Trimmel C & Austria 8-0
2500/1
Trimmel C & Austria 8-1
2500/1
Tsygankov V & Ukraine 1-0
75/1
Tsygankov V & Ukraine 2-0
175/1
Tsygankov V & Ukraine 2-1
110/1
Tsygankov V & Ukraine 3-0
350/1
Tsygankov V & Ukraine 3-1
325/1
Tsygankov V & Ukraine 3-2
325/1
Tsygankov V & Ukraine 4-0
500/1
Tsygankov V & Ukraine 4-1
500/1
Tsygankov V & Ukraine 4-2
500/1
Tsygankov V & Ukraine 4-3
600/1
Tsygankov V & Ukraine 5-0
600/1
Tsygankov V & Ukraine 5-1
600/1
Tsygankov V & Ukraine 5-2
600/1
Tsygankov V & Ukraine 5-3
600/1
Tsygankov V & Ukraine 5-4
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-0
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-1
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-2
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-3
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-4
600/1
Tsygankov V & Ukraine 6-5
600/1
Tsygankov V & Ukraine 7-0
600/1
Tsygankov V & Ukraine 7-1
600/1
Tsygankov V & Ukraine 8-0
600/1
Tsygankov V & Ukraine 8-1
600/1
Tsygankov V & Draw 2-2
110/1
Tsygankov V & Draw 3-3
400/1
Tsygankov V & Draw 4-4
600/1
Tsygankov V & Draw 5-5
600/1
Tymchyk O & Ukraine 1-0
220/1
Tymchyk O & Ukraine 2-0
400/1
Tymchyk O & Ukraine 2-1
300/1
Tymchyk O & Ukraine 3-0
1000/1
Tymchyk O & Ukraine 3-1
850/1
Tymchyk O & Ukraine 3-2
850/1
Tymchyk O & Ukraine 4-0
2000/1
Tymchyk O & Ukraine 4-1
2000/1
Tymchyk O & Ukraine 4-2
2000/1
Tymchyk O & Ukraine 4-3
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 5-0
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 5-1
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 5-2
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 5-3
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 5-4
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-0
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-1
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-2
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-3
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-4
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 6-5
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 7-0
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 7-1
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 8-0
2500/1
Tymchyk O & Ukraine 8-1
2500/1
Tymchyk O & Draw 2-2
300/1
Tymchyk O & Draw 3-3
1500/1
Tymchyk O & Draw 4-4
2500/1
Tymchyk O & Draw 5-5
2500/1
Ulmer A & Draw 2-2
300/1
Ulmer A & Draw 3-3
1500/1
Ulmer A & Draw 4-4
2500/1
Ulmer A & Draw 5-5
2500/1
Ulmer A & Austria 1-0
220/1
Ulmer A & Austria 2-0
400/1
Ulmer A & Austria 2-1
300/1
Ulmer A & Austria 3-0
850/1
Ulmer A & Austria 3-1
700/1
Ulmer A & Austria 3-2
850/1
Ulmer A & Austria 4-0
2000/1
Ulmer A & Austria 4-1
2000/1
Ulmer A & Austria 4-2
2500/1
Ulmer A & Austria 4-3
2500/1
Ulmer A & Austria 5-0
2500/1
Ulmer A & Austria 5-1
2500/1
Ulmer A & Austria 5-2
2500/1
Ulmer A & Austria 5-3
2500/1
Ulmer A & Austria 5-4
2500/1
Ulmer A & Austria 6-0
2500/1
Ulmer A & Austria 6-1
2500/1
Ulmer A & Austria 6-2
2500/1
Ulmer A & Austria 6-3
2500/1
Ulmer A & Austria 6-4
2500/1
Ulmer A & Austria 6-5
2500/1
Ulmer A & Austria 7-0
2500/1
Ulmer A & Austria 7-1
2500/1
Ulmer A & Austria 8-0
2500/1
Ulmer A & Austria 8-1
2500/1
Yaremchukr & Ukraine 1-0
35/1
Yaremchukr & Ukraine 2-0
75/1
Yaremchukr & Ukraine 2-1
50/1
Yaremchukr & Ukraine 3-0
200/1
Yaremchukr & Ukraine 3-1
160/1
Yaremchukr & Ukraine 3-2
160/1
Yaremchukr & Ukraine 4-0
300/1
Yaremchukr & Ukraine 4-1
300/1
Yaremchukr & Ukraine 4-2
300/1
Yaremchukr & Ukraine 4-3
350/1
Yaremchukr & Ukraine 5-0
350/1
Yaremchukr & Ukraine 5-1
350/1
Yaremchukr & Ukraine 5-2
350/1
Yaremchukr & Ukraine 5-3
350/1
Yaremchukr & Ukraine 5-4
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-0
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-1
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-2
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-3
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-4
350/1
Yaremchukr & Ukraine 6-5
350/1
Yaremchukr & Ukraine 7-0
350/1
Yaremchukr & Ukraine 7-1
350/1
Yaremchukr & Ukraine 8-0
350/1
Yaremchukr & Ukraine 8-1
350/1
Yaremchukr & Draw 2-2
50/1
Yaremchukr & Draw 3-3
250/1
Yaremchukr & Draw 4-4
350/1
Yaremchukr & Draw 5-5
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 1-0
35/1
Yarmolenko A & Ukraine 2-0
75/1
Yarmolenko A & Ukraine 2-1
50/1
Yarmolenko A & Ukraine 3-0
200/1
Yarmolenko A & Ukraine 3-1
160/1
Yarmolenko A & Ukraine 3-2
160/1
Yarmolenko A & Ukraine 4-0
300/1
Yarmolenko A & Ukraine 4-1
300/1
Yarmolenko A & Ukraine 4-2
300/1
Yarmolenko A & Ukraine 4-3
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 5-0
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 5-1
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 5-2
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 5-3
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 5-4
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-0
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-1
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-2
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-3
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-4
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 6-5
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 7-0
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 7-1
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 8-0
350/1
Yarmolenko A & Ukraine 8-1
350/1
Yarmolenko A & Draw 2-2
50/1
Yarmolenko A & Draw 3-3
250/1
Yarmolenko A & Draw 4-4
350/1
Yarmolenko A & Draw 5-5
350/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 1-0
220/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 2-0
400/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 2-1
300/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 3-0
1000/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 3-1
850/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 3-2
850/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 4-0
2000/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 4-1
2000/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 4-2
2000/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 4-3
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 5-0
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 5-1
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 5-2
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 5-3
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 5-4
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-0
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-1
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-2
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-3
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-4
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 6-5
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 7-0
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 7-1
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 8-0
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Ukraine 8-1
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Draw 2-2
300/1
Zabarnyi Borysovych I & Draw 3-3
1500/1
Zabarnyi Borysovych I & Draw 4-4
2500/1
Zabarnyi Borysovych I & Draw 5-5
2500/1
Zinchenko O & Ukraine 1-0
75/1
Zinchenko O & Ukraine 2-0
175/1
Zinchenko O & Ukraine 2-1
110/1
Zinchenko O & Ukraine 3-0
350/1
Zinchenko O & Ukraine 3-1
325/1
Zinchenko O & Ukraine 3-2
325/1
Zinchenko O & Ukraine 4-0
500/1
Zinchenko O & Ukraine 4-1
500/1
Zinchenko O & Ukraine 4-2
500/1
Zinchenko O & Ukraine 4-3
600/1
Zinchenko O & Ukraine 5-0
600/1
Zinchenko O & Ukraine 5-1
600/1
Zinchenko O & Ukraine 5-2
600/1
Zinchenko O & Ukraine 5-3
600/1
Zinchenko O & Ukraine 5-4
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-0
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-1
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-2
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-3
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-4
600/1
Zinchenko O & Ukraine 6-5
600/1
Zinchenko O & Ukraine 7-0
600/1
Zinchenko O & Ukraine 7-1
600/1
Zinchenko O & Ukraine 8-0
600/1
Zinchenko O & Ukraine 8-1
600/1
Zinchenko O & Draw 2-2
110/1
Zinchenko O & Draw 3-3
400/1
Zinchenko O & Draw 4-4
600/1
Zinchenko O & Draw 5-5
600/1
Zubkov A & Ukraine 1-0
55/1
Zubkov A & Ukraine 2-0
125/1
Zubkov A & Ukraine 2-1
80/1
Zubkov A & Ukraine 3-0
300/1
Zubkov A & Ukraine 3-1
250/1
Zubkov A & Ukraine 3-2
250/1
Zubkov A & Ukraine 4-0
400/1
Zubkov A & Ukraine 4-1
400/1
Zubkov A & Ukraine 4-2
400/1
Zubkov A & Ukraine 4-3
450/1
Zubkov A & Ukraine 5-0
450/1
Zubkov A & Ukraine 5-1
450/1
Zubkov A & Ukraine 5-2
450/1
Zubkov A & Ukraine 5-3
450/1
Zubkov A & Ukraine 5-4
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-0
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-1
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-2
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-3
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-4
450/1
Zubkov A & Ukraine 6-5
450/1
Zubkov A & Ukraine 7-0
450/1
Zubkov A & Ukraine 7-1
450/1
Zubkov A & Ukraine 8-0
450/1
Zubkov A & Ukraine 8-1
450/1
Zubkov A & Draw 2-2
80/1
Zubkov A & Draw 3-3
350/1
Zubkov A & Draw 4-4
450/1
Zubkov A & Draw 5-5
450/1